"Празник на меда" в с. Малево 2018

Село Малево се намира в Родопите. Разположено е в центъра на Хвойненската котловина в Средните Родопи, наричана и Ропката. Малево се намира в близост до селата Хвойна и Орехово, на 25 километра от Бачковския манастир и на 35 km северно от Пампорово.

В района около селото се намират следните природни забележителности:

  • Чудните мостове – оформени са от река, която постепенно е издълбала стените и част от тавана на дълбока пещера. След оттеглянето на реката са останали две мраморни арки, или така наречените мостове;
  • Челевешка пещера, входът на която по време на османското владичество е запушен и запален и така в нея загива по-голямата част от населението на село Орехово.
  • Койловско дере/костен камък – дълго мраморно ждрело с карстови форми и поляни
  • Персенския рид – верига от масивни остри върхове, която започва от връх Гургутевица и завършва при връх Голям Персенк; това е районът с най-голямо биоразнообразие в Родопите
  • Селото е известно с униклния си празник на меда. Честват го на 15 август.